L A M A T   N u m e r o l o g i a koti.mbnet.fi/lamat/numerologia/tulkinta/ Julkkis  

  Travolta, John Joseph

 
Travolta Tulkittava henkilö on elokuvista tuttu John Travolta.
 
 18.2.1954 30-3

  6    6  5     1  6   1  25-7
 J O H N J O S E P H T R A V O L T A
 1  8 5 1  2  7 8 2 9  4  3 1   51-6
                     ------
                     76-4
 1 - 5
 2 - 2  K - -   Ikäkaudet:
 3 - 1       0 - 28 vuotta = 2
 4 - 1  V - 1   28 - 56 vuotta = 9
 5 - 2       56 - eteenpäin = 1
 6 - 3
 7 - 1
 8 - 2
 9 - 1
 
Kuva- ja syntymäajan lähde: www.imdb.com

  Numerologisen kartan tulkinta

 
Elämänopetus on numero 3. Numero 3 on kanssakäymisen ja kommunikoinnin numero. Itsensä ilmentäminen on avainasia, joka on opittava tämän elämän aikana.
Numero 3 on yleinen taiteellisilla ihmisillä. He ilmentävät omaa sisäistä elämäänsä monin eri keinoin. Ilmentämisen keinoina on useimmiten ääni tai kehon käyttäminen. Ryhmä ja toiminta osana ryhmää antaa erityisen hyvät mahdollisuudet itsensä ilmentämiseen, jonka johdosta numero 3 ihmisen tulisikin hakeutua ryhmien pariin. Yksilön tuloksen tarvitsevat muiden mukana olon. Ihmissuhteet numero 3 ottaa huomattavasti keveämmin kuin muut numerot. Vaikka sitoutuminen ja siihen liittyvä paikalleen asettuminen eivät ole ensimmäisiä asioita, jota numero 3 ajattelisi suhteessa, tulevat nämäkin teemat iän myötä paremmin esille. Numero 3 suuhtautuu itsestään ulospäin ja on varsin optimistinen elämän mukanaan tuomissa tilanteissa. Edellä esitetty kuuluu John Travoltan elämän aikana opittaviin asioihin.
Värähdetaulu sisältää eniten numeroa 1 (5 kpl). Numero 1 kertoo esille tulevista tarpeista, jotka tuovat minuuden voimakkaasti esille. Numero 1 henkilö ei ole kompromissi-ihminen vaan pyrkii tekemään päätöksen omista lähtökohdista. Omakohtaiset kokemukset nousevat esille. Hänessä on tiettyä charmikkuutta voimakkaan itsetunnon kautta, mutta hän tarvitsee ympärilleen myös innokkaan yleisön. Numero 1 on älykäs ja kyvykäs laittamaan asioita liikkeelle.
Muut värähdetaulun numerot ovat varsin sopusointuisesti esillä. Mitään yksittäistä numeroa ei puutu, eikä muita painotuksia kuin numero 1 ole havaittavissa. Tällöin elämän eri osa-alueilla tarvittavat taidot on helposti otettavissa käyttöön, mikä tarkoittaa myös sitä, että henkilö on tavanomaista monipuolisempi.
Huomiotaessa tulkittavan henkilön sukupuoli, tulee esille se, että feminiiniset numerot 2 ja 6 ovat hieman enemmän esillä kuin maskuliiniset numerot lukuunottamatta numero 1 eli 4, 5 ja 8. Taiteellisesti suuntautuneille henkilöille tämä antaa mahdollisuuden käyttää luovasti myös omaa feminiinistä puoltaan. Koska numero 1 takaa maskuliinisuuden arkkityyppisen energian esilletulon, John Travolta on tasapainoinen numerologisten värähdetaulun numeroiden osalta.
Mestariluku kirjaimessa toteutuu v-kirjaimen kohdalla. V-kirjain vastaa mestarilukua 22, joka edesauttaa Travoltan tapauksessa improvisointia käytännönläheisissä asioissa kuten tanssi ja lisää intuition käyttömahdollisuuksia.
Sisäinen vaikutelma 7 kertoo älykkäästä hieman sisäänpäin kääntyneestä henkilöstä. Sisäisen maailman kuva kertoo sen, mitä henkilö itse kokee itsensä olevan. Tämän johdosta hän viihtyy myös hyvin itsekseen, vaikka kartan muut tekijät eivät sitä tuekaan.
Ulkoinen vaikutelma 6 kertoo helposti lähestyttävästä henkilöstä. Hänen luokseen kaikki ovat tervetulleita ja kiire sekä itsensä korostaminen ei ole tarpeen hänen kanssaan. Numero 6 tuo tarpeen tuottaa muille palveluksia usein unohtaen omat tarpeensa. Huomaa, että värähdekentässä numero 6 on hyvin esillä, joten se, että muut näkevät hänet avuliaana ja sosiaalisena toteutuu myös käytännössä.
Kokonaisvaikutelma 4 antaa kuvan henkilöstä, johon voi luottaa. Hän on vakaa pilari, joka ei heilu tai kaadu heti ensimmäisen vastoinkäymisen johdosta. Hänelle annetaan tehtäviä, joiden loppuunsaattaminen katsotaan tärkeäksi. Huomaa tässä kohtaa, ettei hänellä ole värähdekentässä tätä tukevia numeroita paitsi v-kirjaimen mestariluvusta tuleva numero 4. Hän sopii parhaiten luomaan puitteet laajemmille tapaamisille muiden ihmisten kanssa, ei niinkään puurtamaan itsekseen asioita loppuun asti.
Ikäkausi 0-28 sisältää numeron 2. Tuon ikäkauden aikana suhteet muihin henkilöihin muodostuvat tärkeiksi varsinkin kahdenkeskisissä suhteissa. Tavoitteet, joissa on mukan myös joku muu henkilö muodostuvat teemallisesti tärkeiksi. Yksinolo ei kuulosta parhaalta idealta tämän kauden aikana.
Ikäkausi 28-56 on numero 9. Henkisessä mielessä numero 9 on vaativa. Numero 9 kuvastaa suuria tavoitteita, joiden saavuttamiseksi on tunnistettava omat heikkoutensa. Nöyryys kuuluu kuvaan, jotta numero 9 mahdollistaa näiden suurten tavoitteiden toteutumisen. Monipuolisuus numero 9 kohdalla ei erityisesti kerro mille elämänalueelle mahdollisuuden osuvat. Perusperiaatteean voidaan sanoa, että tavoitteissa yleensä on mukana vahva humanistinen leima. Tämän vuoksi itseen kohdistuva materian ja kuuluisuuden tavoittelu ei kuulu kuvaan.
Ikäkausi 56- sisältää numeron 1. Tuon ikäkauden tavoitteet liittyivät omien hankkeiden aloittamisen ja mahdollisesti saada itsensä esille tai pikemminkin toteuttaa se mistä itse pitää. Nyt on aikaa myös itselle.
Lisää numerologisia julkkiksia.
 


<<<  Numerologiset julkkikset Sivun alkuun  

 
spacer

Numerologia
 JOHDANTO
 NUMEROT
 TULKINTA
 AIKAKAUDET
 TERVEYSNUMERO
 JATKOKURSSI
 NUMEROLOGISET
   JULKKIKSET
 JULKKISTULKINNAT
 NUMEROLOGISET
   TULKINNAT
 LEHTIARTIKKELI
   NUMEROLOGIASTA


Maya
 MAYA-ASTROLOGIA
 VUOSI 2012


 HOME
spacer