L A M A T   N u m e r o l o g i a koti.mbnet.fi/lamat/numerologia/tulkinta/ Julkkis  

  Peitsamo, Kari Juhani Valdemar

 
Kari Peitsamo suomirockin veteraani, joka pyrkii eurokansanehdokkaaksi.
 
 26.8.1957 38-2

  1  9  3  1  9  1   5  1   5 9   1  6   51-6
 K A R I J U H A N I V A L D E M A R P E I T S A M O
 2  9  1  8  5  4  3 4  4  9 7   2 1  4    63-9
                              ------
                              114-6
 1 - 7
 2 - 2  K - 1   Ikäkaudet:
 3 - 2       0 - 28 vuotta = 8
 4 - 4  V - 1   28 - 56 vuotta = 8
 5 - 3       56 - eteenpäin = 4
 6 - 1
 7 - 1
 8 - 1
 9 - 5
 
Syntymäajan ja nimien lähde: Internet

  Numerologisen kartan tulkinta

 
Elämänopetus on numero 2. Numero 2 on kanssakäymisen ja suhteen numero. Läheisyys ja asioiden jakaminen kahden kesken ovat avainasiat, jotka liittyvät tämän elämän aikana opittaviin asioihin. Lisäksi kartan henkilön elämänopetus sisältää mestariluvun 11, joka parhaimmillaan toimii opettajana joukoille. Vastuullisuus kuuluu myös opittaviin asioihin.
Numero 2 on kuvaus minun ja sinun välisestä keskustelusta. Paras anti numero 2 osalta on juuri kahden kesken tehtävä asiat, joka parhaimmillaan on antoisa ihmissuhde. Numero 2 ei ole kaikkein aktiivisin ja omatoimisin, joten auttavan käden lähellä olo olisi suotavaa numero 2 jäädessä yksin. Kahdenkeskisissä projekteissa numero 2 taasen on varsin aktiivinen ja osaanottava huolehtivan ja empaattisen elämänasenteensa vuoksi. Edellä mainitusta voidaan vetää johtopäätös, että elämänopetus numero 2 ei ole paras johtamaan ja ajamaan yksittäisen ihmisen tai tahon asioita. Tavoitteet ovat yhteisten asioiden hoitamisessa kuin omien.
Elämänopetus numero 2 pystyy toimimaan myös yksi, kunhan motivoivat tekijät ovat riittävän suuret. Yksin toimiminen tulee esille numero 2 ollessa esillä joukon edessä, mutta näissäkin tilanteissa vuorovaikutus "yleisöön" on käsin kosketeltavissa.
Värähdetaulu sisältää eniten numeroita 1 (7 kpl) ja 9 (5 kpl). Juuri näiden ominaisuuksien kautta Juha Mieto tunnetaan suorapuheisena ja äärimmäisen itsevarmana ihmisenä. Hänen ei tarvitse kumarrella kenenkään suuntaa, koska hän tunnistaa oman paikkansa ja uskaltaa tuoda ilmi oman mielipiteensä. Numero 1 henkilö ei ole kompromissi-ihminen vaan pyrkii tekemään päätöksen omista lähtökohdista. Omakohtaiset kokemukset nousevat esille. Hänessä on tiettyä charmikkuutta voimakkaan itsetunnon kautta, mutta hän tarvitsee ympärilleen myös innokkaan yleisön. Numero 1 on älykäs ja kyvykäs laittamaan asioita liikkeelle. Numero 9 ominaisuuksiin kuuluu monipuolisuus ja usko omaan asiaan. Numero 9 ihmiset voidaan nähdä osin myös syrjään vetäytyviltä, jotka eivät välttämättä jää paistattelemaan estraadin valokeilaan. Edellisten lisäksi numero 4 on vahvasti esillä. Numero 4 tuo elämään pysyvyyttä ja rakenteen, joka kestää. Pienet vastoinkäymiset eivät tällöin liikuta.
Pääpiirteittäin värähdekenttä on varsin sopusuhtainen. Mitään yksittäistä tekijää ei puutu ja tasapaino vallitsee eri osien välillä. Mestalukujen esiintyminen kirjainten k ja v muodossa kertoo elämän perusasioiden helppoudesta, tilanteesta jossa näkymätön käsi tuntuu ohjaavan tätä sielua. Kanssajäyminen joukkojen kanssa on erittäin hedelmällistä niin puolin kuin toisin.
Sisäinen vaikutelma 6 kertoo tunneherkästä ja hieman passiivisesta henkilöstä. Uhrautuminen ja toisten tarpeiden huomioiminen on sisäistynyt vahvasti. Muut saataisivat käyttää tämän hyväsydämistä henkilöä hyväkseen ellei värähdekentässä olisi niin monta numero 1:stä ja 4:ää.
Ulkoinen vaikutelma 9 kertoo henkilöstä, joka tuntuu olevan ulkona tämän päivän olosuhteista ja ihanteista. Numero 9 on ajoittain eristyvä ja omaperäinen. Humanistinen vaikutelma antaa kuvan oppineesta ja suvaitsevaisesta henkilöstä. Häneen on helppo tutustua, mutta hän katsoo muiden taholta myös millä tasolla kukin keskustelija on.
Kokonaisvaikutelma 6 kertoo kokonaisvaikutelmassa myös pääpiirteittäin samat asiat, kuin sisäisen vaikutelman numero 6.
Ikäkausi 0-28 ja 28-56 sisältävät numeron 8. Molemman ikäkauden aikana tavoitteellisuus ja valinnat ovat pääteema. Valittaessa oikeat asiat, oma sisäinen projenti päätyy tuloksiin, joita on valmisteltu pitkään. Tämä henkilö on pitkän tien kulkija aina ikävuoteen 56 asti.
Ikäkausi 56- on numero 4. Se kertoo paikalleen asettautumisesta. Henkilöllä on tarve toteuttaa kongreettisia asioita ja samalla myös tuntea oman käden jäljen ympärillään.
Lisää numerologisia julkkiksia.
 


<<<  Numerologiset julkkikset Sivun alkuun  

 
spacer

Numerologia
 JOHDANTO
 NUMEROT
 TULKINTA
 AIKAKAUDET
 TERVEYSNUMERO
 JATKOKURSSI
 NUMEROLOGISET
   JULKKIKSET
 JULKKISTULKINNAT
 NUMEROLOGISET
   TULKINNAT
 LEHTIARTIKKELI
   NUMEROLOGIASTA


Maya
 MAYA-ASTROLOGIA
 VUOSI 2012


 HOME
spacer