L A M A T   N u m e r o l o g i a koti.mbnet.fi/lamat/numerologia/tulkinta/ Julkkis  

  Mieto, Juha Iisakki

 
Juha Mieto on Suomen hiihdon jättiläinen menneiltä vuosilta.
 
 20.11.1949 27-9

  3  1 9 9  1   9  9 5  6   52-7
 J U H A I I S A K K I M I E T O
 1  8    1  2 2  4   2    20-2
                    ------
                    72-9
 1 - 4
 2 - 3  K - 2   Ikäkaudet:
 3 - 1       0 - 28 vuotta = 2
 4 - 1  V - -   28 - 56 vuotta = 2
 5 - 1       56 - eteenpäin = 5
 6 - 1
 7 - -
 8 - 1
 9 - 4
 
Syntymäajan ja nimien lähde: Internet, Suomen hiihtoliitto

  Numerologisen kartan tulkinta

 
Elämänopetus on numero 9. Numero 9 on sivistyneen kanssakäymisen ja epäitsekkyyden numero. Humanismi ja humanistinen elämänasenne ovat avainasiat, jotka on opittava tämän elämän aikana.
Numero 9 on yleinen ihmisillä, joiden elämäntehtävä vaatii ottamaan huomioon myös muiden ihmisten ja kollektiiviset tarpeet. Numero 9 on yhdistelmä aikaisemmista numeroita, sisältäen ominaisuuksia kaikista aikaisemmista numeroista. Voisi sanoa, että eri rooleihin asettuminen tulisi onnistuu helposti laaja-alaisen elämännäkemyksen vuoksi.
Parhaiten numero 9 tulee toimeen ihmisten kanssa, joiden elämänarvoihin kuuluvat tavallisuudesta poikkeava normeja rikkova itsenäisyys sekä hieman idealistinen oman tien kulkeminen.
Värähdetaulu sisältää eniten numeroita 1 (4 kpl) ja 9 (4 kpl). Juuri näiden ominaisuuksien kautta Juha Mieto tunnetaan suorapuheisena ja äärimmäisen itsevarmana ihmisenä. Hänen ei tarvitse kumarrella kenenkään suuntaa, koska hän tunnistaa oman paikkansa ja uskaltaa tuoda ilmi oman mielipiteensä. Numero 1 henkilö ei ole kompromissi-ihminen vaan pyrkii tekemään päätöksen omista lähtökohdista. Omakohtaiset kokemukset nousevat esille. Hänessä on tiettyä charmikkuutta voimakkaan itsetunnon kautta, mutta hän tarvitsee ympärilleen myös innokkaan yleisön. Numero 1 on älykäs ja kyvykäs laittamaan asioita liikkeelle. Numero 9 ominaisuuksiin kuuluu monipuolisuus ja usko omaan asiaan. Numero 9 ihmiset voidaan nähdä osin myös syrjään vetäytyviltä, jotka eivät välttämättä jää paistattelemaan estraadin valokeilaan. Edellä kerrotusta voisi yhdistää julkisuuden, joka toteutuu yksilösuoritteisen urheilusuoritteen kautta.
Juha Miedon nimen ollessa tavallista lyhyempi, muut värähdetauluun sijoitettavat kirjainten numerot eivät täytä samalla tavalla värähdetaulun kenttiä. Esille nousee vielä numero 2, joka edesauttaa solmimaan suhteita kahdenkeskisissä ihmissuhteissa. Yksittäisten numeroiden kohdalla numero 7 on se puuttuva tekijä värähdetaulussa, joka kertoo suurista ponnisteluiden tarpeesta henkisten ja olemisesta sekä elämisestä omassa yksinäisyydessä.
Mestariluku kirjaimessa toteutuu k-kirjaimen kohdalla. K-kirjain vastaa mestarilukua 11, joka vaikuttaa Juha Miedon kanssakäymisessä laajemminkin isojen joukkojen kanssa. Hänet voidaan nähdä esimerkkinä, jonka tekemisiä muut seuraavat tarkasti ja pitävät myös kannustimena omakohtaisten tavoitteiden toteuttamisesta hänen esimerkkiään seuraten.
Sisäinen vaikutelma 7 kertoo älykkäästä hieman sisäänpäin kääntyneestä henkilöstä. Sisäisen maailman kuva kertoo sen, mitä henkilö itse kokee itsensä olevan. Tämän johdosta hän viihtyy myös hyvin itsekseen, vaikka kartalta puuttuva numero 7 kirjaimissa ei sitä tuekaan.
Ulkoinen vaikutelma 2 kertoo henkilöstä, joka on helppo lähestyä hänen sopuisan olemuksen ja kiltin vaikutelman ansiosta. Hänet on helppo nähdä hieman ujona ja tunteellisena henkilönä, joka kaipaa muiden seuraa.
Kokonaisvaikutelma 9 joka poikkeaa tavallisesta massasta. Hänet muistetaan omaperäisistä ajatuksistaan ja huumorintajusta. Ihmisrakas kun on hän osaa asettua myös itseään heikompien puolelle puolustaen heitä.
Ikäkausi 0-28 ja 28-56 sisältävät numeron 2. Molemman ikäkauden aikana suhteet muihin henkilöihin muodostuvat tärkeiksi varsinkin kahdenkeskisissä suhteissa. Tavoitteet, joissa on mukan myös joku muu henkilö muodostuvat teemallisesti tärkeiksi. Yksinolo ei kuulosta parhaalta idealta tämän kauden aikana.
Ikäkausi 56- on numero 9. Henkisessä mielessä numero 9 on vaativa. Numero 9 kuvastaa suuria tavoitteita, joiden saavuttamiseksi on tunnistettava omat heikkoutensa. Nöyryys kuuluu kuvaan, jotta numero 9 mahdollistaa näiden suurten tavoitteiden toteutumisen. Monipuolisuus numero 9 kohdalla ei erityisesti kerro mille elämänalueelle mahdollisuuden osuvat. Perusperiaatteean voidaan sanoa, että tavoitteissa yleensä on mukana vahva humanistinen leima. Tämän vuoksi itseen kohdistuva materian ja kuuluisuuden tavoittelu ei kuulu kuvaan.
Lisää numerologisia julkkiksia.
 


<<<  Numerologiset julkkikset Sivun alkuun  

 
spacer

Numerologia
 JOHDANTO
 NUMEROT
 TULKINTA
 AIKAKAUDET
 TERVEYSNUMERO
 JATKOKURSSI
 NUMEROLOGISET
   JULKKIKSET
 JULKKISTULKINNAT
 NUMEROLOGISET
   TULKINNAT
 LEHTIARTIKKELI
   NUMEROLOGIASTA


Maya
 MAYA-ASTROLOGIA
 VUOSI 2012


 HOME
spacer