L A M A T   N u m e r o l o g i a koti.mbnet.fi/lamat/numerologia   Numerot  

  Numerot

 
Johdannossa on kuvattu kirjainten ja numeroiden välistä suhdetta. Seuraavaksi numeroiden merkityksestä.


Numeroiden merkitys

1 - "Minä", itsenäinen, älyllinen, kriittinen, päättäväinen, impulsiivinen, näkyvä miehinen käytös, aloitteikas, kunnianhimoinen, kaipaa muiden apua asioiden saattamiseksi päätökseen, johtaja, itsekäs.
2 - "Sinä ja minä", solmii helposti suhteita, ei ole mielellään yksin, tarve läheisyyteen, levoton, ylitunteellinen, uhrautuva, omistushaluinen, hyvä yksityiskohtien muisti.
3 - "Me", sosiaalinen, kommunikoiva, älyllinen, impulsiivinen, ryhmäsidonnainen, taiteellinen, esiintymiskykyinen, monipuolinen, varomaton, huoleton, ei osaa päättää, intuitiivinen, ujo, hyvä muisti.
4 - "Rakentaja", jalat maassa-tyyppi, voimakas, kestävä, itsenäinen, saa asiat päätökseen, luottamusta osoittava, vastuunkantaja, materialisti, konservatistinen, tehokas, kapea-alainen.
5 - "Fyysinen", aistillinen, elämän aistinautintoja hakeva, toiminnallinen, viihdyttäjä, oppii parhaiten tekemällä, hakee uusia kokemuksia, työskentelee ihmisten parissa, vapaudenhaluinen, puuttuvana tekijänä huono tekemään päätöksiä.
6 - "Hoitaja", hienotunteinen, kantaa vastuun muiden puolesta, avulias, myötätuntoinen, oppinut, opettaja, opas, tunteellinen, huikentelevainen, aistillinen, hellä, lämminsydäminen, melankolinen.
7 - "Tutkija", opettaja, mystikko, erakko, älyllinen, tulee toimeen yksin, varautunut, objektiivinen, filosofinen, pioneeri, analyyttinen, idealistinen.
8 - "Etsijä", suunnitelmallinen, tuottelias, aikaansaava, itsenäinen, työskentelee mielellään ryhmän kanssa, itseriittoinen, realistinen, optimistinen, uskoo omiin voimavaroihinsa, keräilijä, utelias.
9 - "Opastaja (eng. tutor)",sivistynyt, avulias, epäsovinnainen, humaani, loukkaantuu helposti, monipuolinen, epäitsekäs, idealisti, oman tien kulkija, parantaja.
 11 - "Opettaja", mestariluku. On sukua numerolle 2. Opettaa tunteella ja intuitiivisesti. Vastuunottaja ja sanansaattaja.
 22 - "Arkkitehti", mestariuku. On sukua numerolle 4. Luo parhaiten ajatuksen ja intuition tasolla. Erittäin monipuolinen, mielikuvitusrikas, vastuuntuntoinen, omaperäinen, luova, luottaa intuitioon, taiteellinen.

  Numeroiden painotukset

 
Kirjaimien lukumäärä värähdetaulussa kertoo numeroiden keskinäisistä suhteista. Värähdetaulun painottuneet numerot ovat kartan vahvoja alueita ja puuttuvat numerot tuovat esille opiskeltavat elämänalueet.
Ihmisen on opittava kyseiset asiat joko itse tai saatava samaiset opetukset ympäristön kautta. Esimerkiksi, jos numero 1 puuttuu, olisi oppittava numero yhden opetus omakohtaisesti tai hakeutua numero yhden vaikutteisten ihmisten pariin saadakseen vastaavan opetuksen. Laiskuuttaan voi jättää kyseisen ominaisuuden ilmentämisen myös muille ympäristönsä ihmisille.


 Numero

Eniten numeroita

Puuttuva numero

   1 - Aloitteellinen, voimakastahtoinen ja omaa vahvan itsetunnon. Osaa johtaa, organisointikykyinen. Kyvyttömyyttä aloitteisiin, riippuvainen muista, ei osaa pitää puoliaan. Tarvitsee itselleen esikuvan.
2 - Yhteistyökykyinen, huomioi muut, tunteikas. Tunneälykkyyttä. Tunneköyhyyttä, kyvyttömyyttä jakaa asioita, yhteistyökyvyttömyyttä. Ihmissuhdeongelmia.
3 - Osaa kommunikoida muiden kanssa.
Helposti lähestyttävä. Kyky ilmaista itseään.
Hieman sulkeutunut ja varautunut muiden kanssa. Ujo, mutta peittää sen esiintymällä. Varomaton.
4 - Kestävä, luottamusta herättävä, vahva, pitää lupauksensa. Rakentava. Vaikeuksia tehdä asioita itse. Ei pitäydy totuudessa. Ei hahmota omia rajoja. Joustamaton.
5 - Energinen, aistillinen ja fyysinen. Ratkaisuiden tekokykyä. Vapauden numero. Välttää toimintaa, passiivinen. Jahkailija. Pitäytyy muutamassa aistissa.
6 - Huolehtiva ja hoivaava. Äidillinen. Omaa ihmissuhdetaitoja. Vastuunkantaja. Uhrautuu muiden puolesta, unohtaa omat tarpeensa. Opettelee vastuunkantoa usein työn kautta.
7 - Älyllinen ja analyyttinen. Pureutuu asian ytimeen. Etsii tiedon sisältään. Mystikko. Kieltää henkisen puolen. Yksinäisyyden pelko.
8 - Tavoitteellinen. Pitkäjännitteinen. Raivaa tiensä vaikeuksien läpi. Ei saa aikaiseksi, ennemminkin monta rautaa tulessa yhtä aikaa. Puuttuu kärsivällisyyttä.
9 - Mukautuvainen humanistinen luonne. Ei osaa pitää puoliaan. Parantaja. Katkeroituu. Ehkä hieman pyrkyri-luonne. Marttyyri-asenne. Epäinhimillinen.

<<<  Johdanto  <<< Sivun alkuun >>>  Tulkinta  >>>


Lähde: Vuokko Pälikkö, Signe Hasso, Juha Janerva, Kai Aaltonen
Numerologia
 JOHDANTO
 NUMEROT
 TULKINTA
 AIKAKAUDET
 TERVEYSNUMERO
 JATKOKURSSI
 NUMEROLOGISET
   JULKKIKSET
 JULKKISTULKINNAT
 NUMEROLOGISET
   TULKINNAT
 LEHTIARTIKKELI
   NUMEROLOGIASTA


Maya
 MAYA-ASTROLOGIA
 VUOSI 2012


 HOME
spacer