MAYA-ASTROLOGIA
  Maya-maailma
  13 kuun kalenteri
  Kuukalenterin viikonpäivät
  Tzolkin
  Venus passage
  Totta ja tarua Venuksesta
  Kysymyksiä ja vastauksia
  Hauta-arkun kannen arvoitus

  Maya, galaktinen aikamatka
  Maya-merkin laskentaohje
  Lisää Maya-linkkejä

LÄHDEKIRJALLISUUS
  Homeopatia
  Maya
  Numerologia

HOME


Hunab Ku
Hunab Ku

Kuvalinkki tzolkin-tauluun
Tzolkin

Kuvalinkki maya-kuukalenteriin
Maya-kuukalenteri2004 and 2012 Transits of Venus
Venus passage
 

Mayamaailman kysymyksiä ja vastauksia


  Keitä mayat olivat?

 
Maya on merkitykseltään "suuri", "mitta", "mieli", "taika" ja "äiti". Mestari Buddhan äidin nimi oli myös Maya. Mayoja voidaan kutsua myös ajan mestareiksi sekä synkronisaation mestareiksi.
Pacal Votan oli suurin mayojen profeetoista. Profetiassa hänelle oli annettu tehtävä säilyttää tieto tzolkinin mukanaan tuomasta perinnöstä tuleville maya-sukupolville. Pacal Votan tunnetaan myös nimeltä Quetzalcoatl, Sulkakäärme. Mayat kutsuivat häntä myös nimellä Kukulkan. Pacal Votanin hautakammion löytäminen vuonna 1952 toi esille mysterion, hauta-arkun kansikiven arvoituksen.
Ah Kin eli auringon palvojat ja -soturit ovat tietoisia omasta ihmiskehon ympärillä olevasta valokehosta. Tietoisuus omasta valokehosta antaa heille yhteyden niin menneeseen kuin tulevaan tietoon. He ovat yhteydessä elämäämme ohjaavaan Hunab Ku´sta lähtöisin olevaan energiaan. Tzolkin on avain valokehon virittämiseen maailmankaikkeuden energioihin.
José Argüelles on tämän päivän maya ja Ah Kin eli aurinkosoturi. Hänen yhteytensä mayatietoisuuteen on tuottanut lukuisia kirjoja tämän päivän mayoille. Kirjojen tehtävä on aktivoida muistiamme, jotta pyhä tehtävämme maapallon ja koko aurinkokuntamme kehityksen eteenpäin viemiseksi toteutuu.

  Hunab Ku

 
Viereinen kuva Hunab Ku:sta kertoo maailmankaikkeuden ykseydestä ja siinä vaikuttavasta dualistisesta energiasta.

Hunab Ku on kaiken elämän alku ja loppu, universumin älyllisen energian perusvoima.

  Seulaset

 
pleiades

Seulaset on, paljain silmin nähtävä, seitsemän tähden muodostama tähtikuvio. Tähtikuvion muodostavat tähdet Alcyone, Atlas, Celaeno, Elektra, Maia, Merope ja Taygeta. Seulasten keskusaurinkona toimii Alcyone. Seulasia kutsutaan myös nimellä Pleiades ja M45 (Messier 45).
Alcyone on galaktinen keskus, joka ohjaa ihmiskunnan henkistä kehitystä sydämen alueella aktivoiden ihmisen oikeanpuoleista aivopuoliskoa. Tämän tarkoituksena on aktivoida feminiinistä, intuitiivista puolta, jolloin ihmiskunta saa mahdollisuuden kohota korkeammalle värähtelytasolle.
Mayojen planeettojen ja tähtien tarkasteluun rakennetut pyramidit on suunnattu pääosin Seulasten tähtikuvion aseman mukaan. Keskusaurinko Alcyone toimii galaktisena keskuksena, johon jälleen yhdymme talvipäivän seisauksena vuonna 2012 eli gregoriaanisen kalenterin päivänä 21.12.2012. Tuona hetkenä saavumme linnunradalla paikkaan, josta kaikki elämä on saanut alkunsa. Tuo "musta tie", johon liittyy Auringon, aurinkokuntamme planeettojen ja Maan kiertoratojen risteäminen 21.12.2012, on hetki jolloin alkaa uusi mayojen odottama aika.

  Onko Gaia elävä organismi?

 
Gaia on ihmisten asuttama maapallomme. Maapallon rooli on olla yksi osa aurinkokuntamme planeettojen muodostamaa sivilisaatioita. Kolmannen ulottuvuuden elämänmuotoa edustavien ihmisten tehtävänä on edesauttaa Gaian tehtävää täydentyä ja olla osa suurta hierarkiaa yhdessä aurinkomme, 24. galaktiselle tähdelle annettua tehtävää.
Maan resonanssi syntyy maapallon magneettikentän avulla. Magneettikenttä muodostuu maapallon pyörimisliikkeen johdosta ja saa ionosfäärin värähtelemään 7,8 Hz taajuudella. Ihmisen aivoista voidaan mitata tuo samainen 7,8 Hz taajuus syvän meditaation tilassa. Meditaation kautta ihmiset saavat yhteyden asteittain eri hierarkioiden kautta aina Hunab Kuhun asti. Mayoille maapallo edustaa hierarkian läheisintä tasoa. Viimeisimpien tietojen mukaan maapallon värähtelytaajuus olisi noussut yli 8 Hz henkisten muutosten seurauksena.

  Mitä maya-astrologian merkit ovat?

 
Merkit ovat auringon, Ahau Kinin, kaksikymmentä eri ilmentymää. Merkkien takana ovat ilmansuuntien elementit ja niiden täydentyminen syntymästä ja yhtymiseen alkuperäiseen matriisiin. Merkkien tarkoitus on muistuttaa pyhän tehtävän eri vaiheista yhdessä 13:sta sointujakson avulla. Merkkien nimet löydät Maya-maailmasta.
Ahau Kin on aurinko, joka on mayojen tunteman hierarkian toiseksi lähin taso. Kaikki energia, niin fyysinen kuin henkinen, virtaa Ahau Kinin kautta aurinkokunnan planeetoille.

  Mitä maya-astrologisia tapahtumia on tulossa?

 
Haab on ajanjakso, jonka aikana aurinko kiertää täyden kierroksen taivaankannella suhteessa maahan. Kysymys on aurinkovuodesta. Haab-vuoteen liittyvä Maya-kuukalenteri alkaa 26.7.
Uuden Maya-vuoden alkua juhlitaan 25.7. Maya-yhteisöissä ympäri maailman.
Kuun vaiheet on merkitty maya-kuukalenteriin. Kuun vaiheet ilmentävät luonnon kasvurytmejä.
Venuksen ja auringon yhtymä ekliptikalla tapahtuu 8.6.2004 ja tapahtumaa kutsutaan englanniksi nimityksellä "Venus passage". Venuksen ja auringon yhtymä ekliptikalla tapahtuu 584 vuorokauden välein, joka on näiden keskinäinen synodisen kierron kesto ekliptikaa vasten. Seuraavan kerran vastaava venuksen ja auringon yhtymä tapahtuu 6.6.2012.
Venuksen ja auringon ohikulku poikkeaa venuksen ja auringon yhtymästä siten, että venus on nähtävissä yhtymän aikana auringon edessä, tästä nimitys ohikulku. Venuksen ohikulku on nähtävissä koko Suomessa 8.6.2004 hyvän sään vallitessa alkaen klo 8.15. Vuoden 2012 venuksen ohikulkua voi seurata alkuillan aikana koko Suomessa. Lisätietoa venuksen ja auringon yhtymästä.

  Mistä saan tietoa mayoista?

 
Kirjallisuus niin suomen- kuin englanninkielinen on helppo tapa tutustua menneen ajan mayojen kulttuuriin. Kirjallisuus voidaan jakaa tutkivaan ja filosofiseen. Kirjoista on mahdollista lukea mayakulttuurista mm. arkeologian tutkimustulosten ansiosta. Voit itse vierailla lukuisilla kirjoissa mainituilla historiallisilla paikoilla. Filosofinen kirjallisuus kuvaa mayakulttuurin mystistä puolta eri jumaluuksien ja kertomusten avulla. Esimerkiksi maya-astrologia ja mayojen numerojärjestelmä on osa tätä henkistä perintöä.
Maya-kirjailijoiden filosofisella puolella tunnetuin on José Argüelles, jonka kirjoista voi mainita suomeksi käännetyn Mayojen Perintö sekä Surfers of the Zuvuya. Mayojen perintö kertoo mayojen tehtävästä maapallolla ja maya-astrologiasta. Surfers of the Zuvuja on dialogi Josén ja hänen valokehon, "suojelusenkelin", kanssa siitä tehtävästä, joka meille nyt täällä oleville sukupolville on annettu saattaa loppuun. Jose ja Lloydine Argüelles ovat kirjoittaneet Telektonon'in, The Games of Prophesy. Telektonon on peli, jonka avulla on helppo tutustua maya-kulttuurin peruspilareihin. Tutuksi tulevat maya-merkit, soinnut, kuukalenteri ja aaltoloitsu. Suomenkielistä aineistoa löydät LaineGracian kääntämänä hänen kotisivuiltaan (linkki osoitteessa koti.mbnet.fi/lamat). Lisää Maya-lähdekirjallisuutta.
Internet on monipuolinen tiedonlähde tämän päivän mayoille. Tutustu linkkeihin osoitteessa koti.mbnet.fi/lamat ja tekemällä hakuja maya-aihepiirin parista.
Kristallipäivätapaamiset on tarkoitettu oppia ja vastaanottaa tietoa mayatietoisuudesta. Muodostamalla oma pienryhmä osallistut verkostoitumalla yhteiseen matriisiin. Kristallipäivät löydät niin ikään osoitteessa koti.mbnet.fi/lamat.
Kursseja maya-aiheista löytyy internetistä. Kurssitoiminta ei ole vielä vakiintunutta Suomessa, mutta toivon jokaisen halukkaan löytävän tarvitsemansa kurssin.

In Lake´Ch = "Minä olen toinen sinä ja sinä olet toinen minä." on maya-tervehdys.


Sivun alkuunLähde: José & Lloydine Argüelles, LaineGracia