MAYA-ASTROLOGIA
  Maya-maailma
  Tzolkin
  Maya, galaktinen aikamatka
  Maya-merkin laskentaohje

LÄHDEKIRJALLISUUS
  Homeopatia
  Maya
  Numerologia

HOMEHunab Ku
Hunab Ku

 

Mayamaailma


  Tervetuloa Mayamaailma!

 
Näillä maya-maailman sivuilla tutustut Maya-astrologian, tzolkinin ja Maya-kalenterin perusteisiin. Maya-maailman sivujen linkit tarjoavat syventävää tietoa maya-kulttuurista.

Spektraali Tähti, Lamat

  Keitä mayat olivat?

 
Maya-kulttuuri ja sen perustajat mayat olivat galaktisia aikamatkaajia, galaktisia mestareita. Taakseen he ovat jättäneet yhden maailman ihmeistä, astronomista ja galaktista tietoa välittävän maya-kalenterin. Ihmiskunnan kirjoitettuun historiaan sisältyy viimeinen 5125 vuoden jakso (3113 eKr - 2012 jKr), maya-ajanlaskun mukaan 5200 tunia eli 260 katunia on vain yksi monista maya-kalenterin jaksoista, joiden mukaan galaktiset aikamatkaajat rytmittivät elämän maapallon ja auringon piirissä. Tämä 260 katunin jakso verrattavissa tzolkinin 260 kiniin jaksoon.
Maya-kulttuurin perintö tzolkin on pyhä kalenteri. Tzolkin sisältää tiivistetyssä muodossa galaktisen tiedon, jonka avulla mayojen jälkeen tulevat kulttuurit, maapallo, aurinko planeettoineen on mahdollista johtaa tietoiseen toimintaan galaktisen älyn kanssa. Maya-ajanlaskun mukaan elämme viimeisessä vaiheessa ennen siirtymistä uuteen aikaan, jolloin planeettamme valokeho täydentyy johtaen ihmiskunnan uuden ajan ja neljännen ulottuvuuden portille. Avaimena tähän muutokseen on kantamamme valokeho ja sen aktivointi käyttäen tzolkinin ja maya-kuukalenterin antamia mahdollisuuksia.

  Maya-kulttuurin asuinsija

 
Maya-kulttuuri sijaitsi Keski-Amerikassa Jukatanin niemimaalla. Maya-kultturin keskeiset kaupungit ja maantieteellinen sijainti on nähtävissä yllä olevasta kuvasta.

  Tzolkin

 
Kuvalinkki tzolkin-tauluun Lisätietoa Tzolkinista. Tzolkin ja siihen perustuva 13 kuun kalenteri, uniloitsu, edustaa keskeistä osaa Maya-mytologiassa. Tzolkin tuo esille elementtien eli ilmansuuntien, merkkien ja sointujen väliset suhteet. Päivittäin vaihtuvien merkki- ja sointuyhdistelmät rytmittävät tapahtuneita asioihin. Vertaamalla tutkittavan päivän energiavärähteen, merkin ja soinnun yhdistelmää, henkilön oman syntymäpäivän merkkiin ja sointuun on mahdollista löytää oma energinen maya-kalenterin esiin tuoma värähtely. Jokainen kuukausi ja vuosi ovat tiettyjen merkki- ja sointuyhdistelmien alaisia, jotka vaikuttavat omaan kohtalon perheeseen.

  13 kuun kalenteri

 
13 kuun kalenteri rytmittää gregoriaaniseen kalenteriin tottuneet ihmiset uudestaan mayojen ikiaikaisen mayojen pyhän kalenterin salaisuuksiin. Kuukalenterin 13 yhtäpitkää 28 päivän jaksoa vastaavat vuoden aikana 13 sointua, joilla kullakin on oma merkityksensä. Itse kalenteri on kuun rytmiin jäsennelty tzokin sen eri merkkeineen ja sointuneen. Auringon kierto ja 13 kuun kiertoa ovat liki saman mittaisia, jolloin 13 kuun kalenteri on samalla vuosikalenteri. Kuukalenterin aloittava merkki ja sontu kertovat osaltaan kalenterikuukauden teemoista.


Kuvalinkki maya-kuukalenteriin
13 kuun kalenteri

  Maya-astrologian johdanto

 
Maya-kuukalenterin perustekijät ovat:
 • elementit
 • merkit
 • soinnut
 • tzolkin.
Elementtien eli neljän ilmansuunnan vaihtuminen rytmittävät neljän päivän jaksoissa päiviä, joita kutsutaan nimellä Kin. Elementit edustavat myös Tzolkin-taulun neljää henkistä vuodenaikaa. Ilmansuuntia yhdistävä viides elementti on keskus, Yaxkin.
Merkkejä on 20 kappaletta ja merkkien värit vaihtuvat ilmansuuntien esiintymisjärjestyksen mukaisesti. Jokaiselle elementillä on viisi merkkiä.
Soinnut ovat yksittäisiä tekjöitä, joista aaltoloitsu muodostuu. Aaltoloitsu on kokonaisuus, joka alkaa sointu numerosta 1 päättyen numeroon 13. Sointujen ominaisuuden löydät tämän sivun lopusta.
Tzolkin rakentuu juuri edellä esitettyjen asioiden pohjalle. Tzolkin kuvaa 20 merkin ja 13 soinnun keskinäistä vuorovaikutusta. Kukin merkki saa vuorollaan eri soinnun, joiden ýhteisvaikutuksesta yksittäinen päivä, Kin, saa vaikutukset niin merkkien kuin sointujen kautta. Kerrottuna 20 merkkiä kaikilla 13 soinnun vaihtoehdoilla, saadaan Tzolkin-taulun kooksi 260.

  Ilmansuunnat

 


 
Etelä     Ilmansuunnat ilmentävät eri peruselementtien ominaisuuksia. Peruslementtejä vastaavat maya-mytologiassa Jaguaarit, joiden väri on ilmansuunnan mukaan.
Punainen itä aloittaa elementtien kierron. Seuraavaksi tulevat valkoinen pohjoinen, sininen länsi ja viimeisenä keltainen etelä.
Huomaa kuvassa mayojen näkemys Auringon asemasta taivaalla. Mayat seurasivat tarkasti Auringon liikkeitä nähden Auringon itsestään katsottuna horisontin yläpuolella.
....Itä.... YAXKIN
..Länsi.. 
Pohjoinen  
 

Peruselementit ovat:
Punainen itä, Likin ilmaisee syntymisen ja aloittamisen voimia.
 • Itä edustaa matelijan aivoja eli vaistoja, valon syntyä ja suvunjatkamista.
 • Ilmansuunnan vartija on punainen Käärme, Chiccan.
Valkoinen pohjoinen, Xaman ilmaisee muotoa ja olemusta.
 • Pohjoinen edustaa nisäkkäiden aivoja eli viisautta ja puhdistautumista.
 • Ilmansuunnan vartija on valkoinen Koira, Oc.
Sininen länsi, Chikin ilmaisee kasvua ja täydentymistä.
 • Länsi edustaa planeettatietoisuutta eli kuolemaa ja muodonmuutosta.
 • Ilmansuunnan vartija on sininen Kotka, Men.
Keltainen etelä, Nohol ilmaisee viisautta ja tietoisuutta.
 • Etelä edustaa aurinkotietoisuutta eli elämää ja laajentumista.
 • Ilmansuunnan vartija on keltainen Aurinko, Ahau.
Vihreä Yaxkin on ilmansuuntia yhdistävä keskus. Yaxkin ilmaisee muutosta ja synkronisaatiota.
 • Keskus eli aurinko edustaa valon uudistumista.
 • Yaxkin edustaa eetteri-elementtiä.

  Soinnut ja niiden merkitykset

 
Jokaisella soinnulla on sointua vastaava numero, ominainen nimi ja kuvaus soinnun tehtävästä. Kokonaisuus, jonka peräkkäiset soinnut 1-13 muodostavat, kutsutaan aaltoloitsuksi.

Sointu Nimitys Tehtävä

1MagneettinenTarkoitus
2LunarinenHaaste
3SähköinenPalvelu
4ItsevallitsevaMuoto
5YliääniSäteillä / valaista
6RytminenTasa-arvoisuus
7ResonoivaTasapaino
8GalaktinenRehellisyys / eheys
9SolarinenAikomus / tarkoitus
10PlanetaarinenIlmeneminen
11SpektraaliVapautuminen
12KristalliYhteistyö
13KosminenLäsnäolo

  Maya-astrologiset merkit ja niiden merkitykset

 
Maya-merkkien nimi ja kuvaus merkin tehtävästä.

Merkki Maya-nimi   Tehtävä

Imix Lohikäärme Syntymän hallinta ja suojelu
Ik Tuuli Hengen esilletuominen ja inspiraatio
Akbal Ympäröivän fyysisen kehon rajojen tunnistaminen
Kan Siemen Aloittaminen ja elämän voiman jatkuvuus
Chicchan Käärme Ottaa muodolle olemus ja vaistonvaraisten toimintojen kehittäminen
Cimi Maailmojen sillanrakentaja Tunnistaa kuolevaisuutensa
Manik Käsi Tarttua toimeen ja tunnistaa omien mahdollisuuksiensa rajat
Lamat Tähti Harmonia ja elämän henkisen pääoman tiedostaminen
Muluc Kuu Henkiseen kasvuun johtavien siementen kasvattaminen
Oc Koira Tunne-elämän jalostaminen lojaalisuuden ja uskollisuuden avulla
Chuen Apina Henkisen siemenen esilletuominen luomisen avulla
Eb Ihminen Luoda henkisyys minuuden osaksi
Ben Taivaan- vaeltaja Yhdistää taivaan (hengen) ja maan (aineen) ykseydeksi
Ix Taikuri Löytää maagiset voimat ja yhdistää ne osaksi minuutta
Men Kotka Saavuttaa kollektiivinen tajunta ja tietoisuus
Cib Soturi Yhteys kosmiseen voimaan
Caban Maa Planetaaristen voimien synkronisaatio
Etznab Peili Heijastaa todellisuus ja ajattomuus
Cauac Myrsky Muodonmuutos ja puhdistautuminen
Ahau Aurinko Ilmentää viisautta, tietoa ja valotietoisuutta

Sivun alkuun


Lähde: José & Lloydine Argüelles, LaineGracia