MAYA-ASTROLOGIA
  Maya-maailma
  13 kuun kalenteri
  Tzolkin
  www.tortuga.com
  www.13moon.com
  LaineGracia-mayasivut
  Johann Kössner-mayasivu

  Maya-kulttuuri-linkkejä
  Maya-tulkinnat

NUMEROLOGIA
  Numerologian johdanto
  Numerologiset julkkikset
  Tulkinnat
  www.findyourfate.com

KREIKAN MYTOLOGIA
  Naisarkkityypit

ASTROLOGIA
  Astrologia-kurssimateriaali
  Phases of the Moon
  Free Horoscopes
  www.venus-transit.de

HOMEOPATIA
  Värilääkevalmisteet

LÄHDEKIRJALLISUUS

LAINATTUJA TEKSTEJÄ

HOME
 

Astrologia-kurssimateriaali

koti.mbnet.fi/lamat

Kuun solmut

Marko Palojärvi

 
Tämän astrologisen kurssimateriaalin olen tuottanut Suomen astrologisen seuran kesäjuhlien pienryhmätyöskentelyä varten. Kuunsolmut kuvaavat ihmisen vahvuuksien ja annettujen tavoitteiden välistä kaksijakoista vuorovaikutusta.

  Ihmisen kehitys

 
Monet itäisen maailman uskonnot sisältävät uskomuksen ihmisen sielunvaelluksen mahdollisuuden. Länsimaissa vastaavasta kertoo teosofinen liike.
Astrologisessa tulkinnassa Kuu, Saturnus ja Kuun solmut kuvastavat sielun 'karttaa':
 • Ne edustavat vahvimmin menneiden elämien sielun kokemuksia jotka vaikuttavat nykyhetkeen
 • Sielun keräämät kokemukset ja haasteet näkyvät näiden sijainneissa ja aspekteissa.

  Kuun solmujen kierto

 
Kuun solmut ovat laskennallisia pisteitä astrologisella kartalla, joka on Kuun kierron leikkauspiste taivaankanteen (ecliptic = Maan kierron taso Auringin ympäri).
Kierto kestää noin 18,6 vuotta ja Kuun solmujen luonnollinen kierto on peräytyvää. Kuun solmukierto vaihtaa kiertosuuntaan ajoittan hyvin lyhyiksi ajoiksi.

  Kuun solmut ja planeetat

 

Persoonalliset planeetat jaksottavat elämän tilanteita ja arkisia asioita kuukausista muutamaan vuoteen (yksilön persoonaa koskettavat transiitit).

Transpersoonalliset planeetat jaksottavat vastaavasti elämäämme vuosikymmenten ajan (sukupolvien transiitit).

Kuun solmukierto osuu persoonallisten ja transpersoonallisten planeettojen väliin (yksilön kehityksen transiitit).

  Kuun solmumerkit ja -huoneet

 
Kuun solmun merkit:
 • Merkit ilmaisevat toimintatapaa
 • Tuli- ja ilmamerkit ovat ulospäin suuntatutuneita
 • Maa- ja vesimerkit ovat sisäänpäin suuntatutuneita
Kuun solmun huoneet:
 • Huoneet ilmaisevat toiminnan aluetta
 • Huoneet 1-6 toiminta yksilön lähtökohdista
 • Huoneet 7-12 toiminta muiden kanssa

  Kuun solmun kierron jaksot

 

Ikävuodet

Kuun solmukierron teemat

 •  
0 - 19 Lapsuus, nuoruus, kasvu
 •  
19 - 37 Aikuisuus, toimeentulo, perhe
 •  
38 - 56 Vahvuuden löytäminen itsestä
 •  
57 - 75 Tunteiden ilmaisu, rakkaus
 •  
76 - 94 Itsensä ilmaisu, luovuus
 •  
95 - 113 Tieto ja viisaus
 •  
114 - 132 Henkisyys

  Kuun solmujen merkitys

 
Noususolmu (North Node) = nykyisen elämänhaasteet:
 • Noususolmu kertoo henkilökohtaisista haasteista nykyisessä elämässä.
 • Noususolmun piilossa olevat mahdollisuudet eivät ilmoita olemassaolostaan ulkoisesti. Ihmisen täytyy löytää ja lunastaa ne itse. Voidaan sanoa, että sen ominaisuudet ovat kiinni alitajunnassamme. 'Tunne itsesi'.
 • Mahdollisuuksien esiintulemiseen vaikuttavat henkilökohtainen kehitys ja kartan aspekti.
Laskusolmu (South Node) = menneiden elämien vahvuudet:
 • Menneisyys seuraa nykyisyyteen joko lahjakkuuden tai käyttäytymispiirteen kautta.
 • Ihminen voi jäädä kiinni 'menneisyyteen' voimatta toteuttaa elämänsä haastetta, josta Noususolmu kertto astrologisella kartalla.
 • Joissakin tapauksissa terveyteen liittyvät asiat ovat suoraan menneisyyden tapahtumista kumpuavia, joista kertoo Laskusolmun sijainti ja sen aspektit muihin kartan tekijöihin.

  Noususolmun haasteet

 
Oinas tai
1. huone
* Henkilön tulisi ottaa itse ohjaat elämänsä suunnan asettamisessa
* Yksilöllisyyden ja itsenäisyyden toteuttaminen elämässä
* Aloitteellisuus ja itsensä kunnioitus elistumatta toisten tahtoon.
Härkä tai
2. huone
* Turvallisuuden tunteen löytäminen itsessään
* Löytää oma aistillisuus ja tuntemus omaan kehoon
* Luottamus ihmissuhteissa muiden ja itsensä välillä.
Kaksonen tai
3. huone
* Uskaltautua hankkimaan tietoa ympäristöstä käyttämällä uteliaisuutta
* Tiedon ja tietämyksen jakaminen muiden kanssa
* Oppia olemaan avoin elämän eteen tuomille kokemuksille.
Rapu tai
4. huone
* Oppia täyttämään oman tunne-elämän tarpeet
* Perinteiden ja kodin merkityksen selvittäminen itselleen
* Löytää tunne kuuluvansa johonkin olemalla samalla yhteydessä muihin.
Leijona tai
5. huone
* Itsetunnon ja luovan itseilmaisun löytäminen
* Läytää omat rajat ja ylittää ne uskaltamalla ottaa elämässä riskejä
* Ravitsemaan omaa arvokkuutta ja itsekunnioittamista.
Neitsyt tai
6. huone
* Yksityiskohtien ja erottelukyvyn löytäminen
* Omien kykyjen kehittäminen käytännöllisellä tavalla
* Palvelun ja antautumisen oppiminen ollessa yhteydessä muihin ihmisiin.
Vaaka tai
7. huone
* Oppia sitoutumaan ja oppia yhteistyö kumppanin kanssa
* Tasa-arvoisuus kumppaneiden kanssa keskittyen vuorovaikutukseen
* Löytää samankaltaisuuden tunne läheisten ihmissuhteiden kautta.
Skorpioni tai
8. huone
* Löytää itsestään uudistumiskyky ja muuntautuminen
* Uskaltaa päästää irti asioista joita ei enää tarvitse
* Uskallus riskinottokykyyn saavuttaakseen omat henkiset päämäärät.
Jousimies tai
9. huone
* Toivon, henkisen ymmärryksen ja intuition vahvistaminen
* Antautua intuitiivisten ajatusten viemäksi, liika ajattelu sulkee sen
* Suoran kommunikoinnin oppiminen muiden kanssa.
Kauris tai
10. huone
* Mielekkään elmäntehtävän löytäminen johtaaksesi muita ihmisiä
* Täyttämään laajemmat ammatilliset päämääräsi
* Olemaan auktoriteetti valitulla alalla tai alueella.
Vesimies tai
11. huone
* Löytää joukkojen tuomat mahdollisuudet toteuttaaksen pyrkimyksiään
* Pitää yllä tavoitteita elämässään ja ylläpitää humaania asennetta
* Esittää omat yksilölliset ajatuksensa sisältäen riskin, ettei niitä hyväksytä.
Kalat tai
12. huone
* Oppia oman egon ylittäminen toteuttamalla universaalia rakkautta
* Uskaltautua antautumaan unelmilleen ja mielikuvitukselleen
* Oppimaan oivaltamaan ja hyväksymään 'täydellisyys' epätäydellisessä.

  Laskusolmun vahvuudet

 
Oinas tai
1. huone
* Henkilö tekee asiat omien tarpeiden mukaisesti unohtaen muut
* Yksilöllisyys ja yksilökeskeisyys voimakkaasti esillä
* Toiminta ja liike ovat tärkeitä henkilön elämässä.
Härkä tai
2. huone
* Pitäytyminen pysyvissä ja vakaissa rakenteissa
* Vahva aistillinen lataus niin fyysisellä kuin tunnepuolella
* Tarve sitoutua pysyviin ihmissuhteisiin.
Kaksonen tai
3. huone
* Suunnaton uteliaisuus ja kyky kielelliseen kommunikaatioon
* Kaupalliset ja lyhyisiin matkoihin liittyvät ammatit tuttuja
* Elämän vaiheisiin liittyy usein jatkuva muutos ja oppiminen.
Rapu tai
4. huone
* Parisuhde kumppanin kanssa joko kotisidonnainen tai muuten tiivis
* Tarve saada hoitaa muiden asioita äiti-roolimallin kautta
* Kodilla tavanomaista isompi rooli turvallisuutta tuottavana paikkana.
Leijona tai
5. huone
* Esiintymistarve yleisön ja yhteisön edessä on tuttua
* Tietty liioitteleva tapa ilmaista itseään, ylellisyyttä
* Elämän pienet nautinnot korostuvat.
Neitsyt tai
6. huone
* Kyky tehdä tarkkaa pieniin yksityiskohtiin menevää työtä
* Erittäin käytännöllinen luontorakas ihminen
* Usein taustavaikuttaja, ei tule helposti esille.
Vaaka tai
7. huone
* Diplomaattinen niin muiden kuin kumppaninsa kanssa
* Tasa-arvoisuus hallitsee kaikkea tekemistä, vaikeuksia päättää
* Valmis valmiisiin ratkaisuihin, suunnan etsiminen ei ole luontaista.
Skorpioni tai
8. huone
* Syvällisyyttä ja piilottelua samassa henkilössä
* Helpompi luoda uutta vanha hävittämällä
* Tarve tutkailla omaa sisintä, vaikuttaa hieman erakolta.
Jousimies tai
9. huone
* Liikunnallisuus ja matkat vievät mukanaan
* Kyky intuitiivisiin ratkaisuihin
* Usein jopa ärsyttävän suorasukainen muita kohtaan.
Kauris tai
10. huone
* Johtajaluonne tai tarve johtaa muita tulee esille
* Elämää täyttä työ usein liiankin kanssa
* Luotettava, koska pitää sen minkä lupaa.
Vesimies tai
11. huone
* Boheemi, erittäin yksilöllinen tapa ajatella ja elää
* Älykäs
* Liikkuu ryhmissä ja on usein riippuvainen siitä - yksin olo vaikeaa.
Kalat tai
12. huone
* Valmis uhrautumaan muiden puolesta, muiden palvelu
* Mielikuvitusrikas ja unelmoiva henkilö
* Ei osaa tai ei ole helppoa sanoa Ei muiden pyynnöille.

  Noususolmu ja luovuus

 
Oinas tai
1. huone
* Toiminta on lähtöisin omista tarpeista
* Ilmenee toimintana (urheilu, extreme- ja uraauurtavat harrastukset)
* Riskinotto, vaara ja jännitys ovat toiminnan elementtejä.
Härkä tai
2. huone
* Taiteellisuus ja ilmaisu ilmenevät muotojen kautta
* Kosketus ja kehän hyvänolon tunne osa luovaa prosessia
* Luovuus ilmenee harmoniana itsen ja luonnollisen ympäristän välillä.
Kaksonen tai
3. huone
* Äänen käyttö itseilmaisun välineenä
* Kielellinen lahjakkuus niin kielellisellä kuin kirjallisella alueella
* Älylliset ja tietojen käsittelyä vaativat tehtävät osa luovaa toimintaa.
Rapu tai
4. huone
* Luovuuden mukana oman tunne-elämänsä tarpeiden tyydyttäminen
* Perinteiden ja eettisten arvojen noudattaminen rajoittaa luovuutta
* Löytää tunne kuuluvansa johonkin johtaa usein muiden palvelemiseen.
Leijona tai
5. huone
* Maailman valloittaminen, estraadi, teatteri ja esittävä taide
* Löytää omat rajat uskaltamalla ottaa riskejä -> kasvattaa itsetuntoa
* Elämä on itsensä toteuttamisen kenttä, 'löydä lapsi itsessäsi'.
Neitsyt tai
6. huone
* Yksityiskohtien ja erottelukyvyn avulla luoda järjestys kaaokseen
* Palvelun ja myötätunnon avulla luoda yhteys muihin ihmisiin
* Luovuus ilmenee omien kykyjen kehittämisellä käytännöllisellä tavalla.
Vaaka tai
7. huone
* Toimintaa yhteistyökumppanin kanssa (yrittäminen, liikunta yms.)
* Tasa-arvoisuus, diplomatia, harmonia ihmissuhteiden kautta
* Ilmentää luomalla kauneutta ympärilleen, joista aistinautintoja.
Skorpioni tai
8. huone
* Uudistaminen ja muuntaminen osana luovaa prosessia
* Luopuminen luovuuden kanavana
* Luovuudessa ilmenee syvä muiden sisimmän psykologinen näkeminen.
Jousimies tai
9. huone
* Henkisyys ja intuitiivisuus luovat 'yhteiskunnallisia' rakenteita
* Oman kehon käyttäminen luovuuden välineenä, joukkueurheilu
* Luovat hankkeet ovat osin kilpailun värittämiä.
Kauris tai
10. huone
* Filosofia ja rakenteet ovat luovan prosessin työalueita
* Luovuus ilmenee usein ammatin kautta käytännön tehtävissä
* Luovia prosesseja kuvaa ajalliset vuosia kestävät teemat.
Vesimies tai
11. huone
* Luovuus tulee esille uusien ideoiden ja ajatuksien muodossa
* Yksilöllisyys oman luovan toiminnan tuloksissa, uniikki
* Idealismit eri muodoissaan ilmentävät humanismia luovassa toiminnassa.
Kalat tai
12. huone
* Syvä rakkauden tunne läpäisee luovan toiminnan
* Palvelu luovana kanavana, antautua rakkauden teolle
* Mielikuvituksen avulla luodaan asioita, jotka eivät ole tästä maailmasta.

  Noususolmun transiitit

 
Oinas *
Härkä *
Kaksonen *
Rapu *
Leijona *
Neitsyt *
Vaaka *
Skorpioni *
Jousimies *
Kauris *
Vesimies *
Kalat *

 

Sivun alkuun