MAYA-ASTROLOGIA
  Maya-maailma
  13 kuun kalenteri
  Tzolkin
  www.tortuga.com
  www.13moon.com
  LaineGracia-mayasivut
  Johann Kössner-mayasivu

  Maya-kulttuuri-linkkejä
  Maya-tulkinnat

NUMEROLOGIA
  Numerologian johdanto
  Numerologiset julkkikset
  Tulkinnat
  www.findyourfate.com

KREIKAN MYTOLOGIA
  Naisarkkityypit

ASTROLOGIA
  Astrologia-kurssimateriaali
  Phases of the Moon
  Free Horoscopes
  www.venus-transit.de

HOMEOPATIA
  Värilääkevalmisteet

LÄHDEKIRJALLISUUS

LAINATTUJA TEKSTEJÄ

HOME
 

Astrologia-kurssimateriaali

koti.mbnet.fi/lamat

Jupiter ja Kuu huoneissa onnen tuojina

Marko Palojärvi


 
Tämän astrologisen kurssimateriaalin olen tuottanut Suomen astrologisen seuran kesäjuhlien pienryhmätyöskentelyä varten. Tavoitteena on ollut kuvata, kuinka Jupiter ja Kuu toimivat eri huoneissa antaen omat vaikutuksensa onnen tunteen kokemiselle.

  Jupiter

 
Astrologisessa tarkastelussa Jupiter on kuvattu suurena onnen tuojana, joka mahdollistaa onnen tunteen niin maallisten kuin henkisten asioiden parissa. Useimmat tunnistavat henkilöhahmojen piirteitä Jupiterin kautta. Kaikille on tuttua kuvaukset joulupukista, "Hannu Hanhesta", unelma sedästä jne. eli ylipäätään onnea tuovista henkilöistä, joiden sormien kautta onni materialisoituu tai joilla on maaginen ote elämässä. Lisäksi heidän elämä vaikuttaa tavanomaista helpommalta.
Kuten edellä varmaankin huomasitte, esimerkkien henkilöhahmot kantoivat miehisiä nimiä. Jupiter toimii maskuliinisen tulienergian eteenpäin viemänä ja vaikuttaa voimakkaimmin tulimerkkien hallitsemissa huoneissa. Maskuliinen tulienergia vie aktiivisesti asioita eteenpäin laajentajen asioita ja elämänpiiriä kartalla toiminnan ja tekemisen kautta. Vastaavasti Jupiterin ollessa perääntyvä sen vaikutukset tulevat esiin mahdollisesti heiman pakonomaisena "yrittämisenä" tai tuloset syntyvät vasta monien yritysten lopputuloksena. Onni onkin niillä henkilöillä, joiden Jupiter on suotuisasti sijoittunut ja aspektoituntu kartan tärkeisiin pisteisiin nähden, kuten askendentti, MC ja planeetat erityisesti Jupiterin sisäpuolella. Jupiteriin voidaan liittää sana runsaus.

  Kuu

 
Kuun vaikutukset onnen tunteen kokemiselle ovat erilaiset verrattuna Jupiteriin. Jupiterin luonteen ollessa ulospäin suuntautunut, Kuu vastaavasti suuntautuu sisälle päin. Kuun oma merkki Rapu kuuluu vesimerkkeihin, joita kuvataan feminiinisiksi. Tämän vuoksi Kuu suuntautuu tunteisiin ja toiminnan alue on pikemminkin se missä tunteiden esille tuominen on mahdollista. Näitä ovat parisuhde, koti, palveluun kuuluvat työt, opetus ja taide. Kuun roolihahmoina voidaan mainita äiti, emo, "sisar hento valkoinen", "K-kaupan Väiski" ja "pankkiiri Roope Ankka".
Kuun vesienergia antaa mahdollisuuden hallittuun kasvuun. Elämä Kuun vaikutuksen alaisena on pehmeää ja tuottaa enemmän tunne-elämyksiä kuin muut elementit. Tunne ja tunne-elämykset ovatkin vahvin puoli Kuun onnen tunteen vaiktuksista. Kuun ollessa suotuisasti sijoittuneena ja aspektoituna kartalla, näkyy Kuun vaikukset elämän rehevyytenä ja täyteläisyytenä.

  Jupiterin ja Kuun huoneissa

 
Jupiter kuten myös Kuu toimivat myös transiittien kautta aktivoiden huoneen teemat, jonka läpi ne ovat kulkemassa. Vaikutuksien tarkasteluun kannattaa ottaa mukaan myös merkki, jonka vaikutuksen alaisuudessa kyseinen huone on läpikulun aikana.

  JUPITER HUONEISSA

 

 Huone

Suotuisasti aspektoitunut

Heikosti aspektoitunut

   1 - Mieltymystä politiikkaan, kekseliäs, avulias, uhrautuva, kiinnostusta ulkomaihin. Dramaattinen, hakee arvotusta muilta, itseriittoinen.
2 - Raha-asiat hallussa, rauhallinen, taiteen rakastaja, perinteiden säilyttäjä. Nousukas, ahneutta, nautinnonhalua.
3 - Epäkäytännöllinen, älyllinen, kommunikointivalmiuksia, pitää opiskelusta, matkoja. Kiinnittää liikaa huomiota yksityiskohtiin, vaihteleva, ailahtelevainen.
4 - Nauttii ruuasta, vahva taloudellinen pohja elämässä, perintö, edustaa perinteitä. Mässäilee ja hemmottelee omaa kehoaan, älyllisesti laiska, materialistiset tavoitteet etusijalla.
5 - Menestynyt elämässään, hyvä terveys, jalomielinen, klassisen taiteen tuntija, seikkailija. Pyrkyri, kilpailija, nautiskelija, laiska, vastuuton, huoleton.
6 - Huolehtii terveydestään, opiskelee mielellään pitkälle, kestää vaikeita elämäntilanteita. Liian analyyttinen asiassa kuin asiassa, passiivinen, tavallisuuteen taipuvainen.
7 - Rakastaa taiteita, onnellisia ihmissuhteita, hyvä taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen. Levittää propagandaa, ongelmia suhteissa, rajoittunut.
8 - Herkkä vainu raha-asioissa, pitkäjännitteinen, karismaattinen, nautinnonhalua, vältää sitoutumista. Ongelmia ihmissuhteissa, fanaattinen, hämäräperäisiä tavoitteita, vallanhalua.
9 - Kiinnostusta tieteisiin, filosofinen, hyvä kokonaisuuksien käsityskyky, suvaitsevainen, helppoa elämää. Teennäinen, suurenteleva, rehentelevä, liiallista optimismia.
10 - Viisas, kykenee hoitamaan julkisia tehtäviä, tunneasioissa arkinen, ura-ihminen. Pyrkyri-luonne, ego esillä, ahne, hidas älyllisesti, ristiriitainen, itsekäs.
11 - Sopeutuvainen, auttamishaluinen, kekseliäs, kehittynyt ihmisenä, sosiaalinen, ajaton. Riippuvainen sosiaalisesta verkostosta, tyytymätön vallitseviin olosuhteisiin, ongelmia julkisuuden kanssa.
12 - Ystävällinen, eettinen, soveltuu hoitoalan ammattiin, voimakas yhteys Jumalaan, ihmisrakas. Uhrautuu liiaksi muiden tarpeisiin, tavoitteet eivät ole realistisia, idealismia.

  KUU HUONEISSA

 

 Huone

Suotuisasti aspektoitunut

Heikosti aspektoitunut

   1 - Aktiivinen, voimakas luottamus omiin kykyihin, luonnollinen, ongelmia omien vanhempien kanssa. Kyvyttömyyttä aloitteisiin, levoton, riippuvainen muista, ei osaa pitää puoliaan, naivi.
2 - Tunnistaa omat materialistiset ja biologiset tarpeensa, taiteellinen, perinteinen, elää mielellään luonnon lähellä. Tunneköyhyyttä, yhteistyökyvyttömyyttä, kyvyttömyyttä jakaa asioita, riippuvaisuutta muista.
3 - Osaa kommunikoida, helposti lähestyttävä, taipumuksia kirjoittamiseen, vaihtelunhaluinen, välitön suhtautuminen ympäristöön. Sulkeutunut ja varautunut muiden kanssa, ujo, ailahteleva mieli, epärehellinen, lyhytjänteinen.
4 - Ystävällinen, luottamusta herättävä, tunteellinen, hyvä intuitio, enneunia, vahva suhde kotiin. Tunne-ongelmia, liioittelee omia tunteitaan, pitää tunteenomaisesti kiinni, tyytymättömyyttä kotiin liittyvissä asioissa.
5 - Fyysisesti vetovoimainen, luova, tunneasioissa hieman itsekäs, vapaa, lapsirakas. Pelaa tunneasioilla, uskottomuutta, hurjastelija tai estynyt nautinnoissa.
6 - Huolehtiva, hoivaava, realistinen, analyyttinen, matemaattisesti lahjakas, kätevä, kyky keskittyä yksityiskohtiin. Uhrautuva, jännittäjä, syrjäänvetäytyvä, kriittinen mielipiteissään, tunneperäisiä kriisejä.
7 - Seurallinen, miellyttävä, yhteistyökykyinen, lahjakas, taiteellinen, suhdehakuinen. Pelkää yksinäisyyttä, ongelmia avioliitossa, riippuvainen, toteuttaa muiden vaatimuksia.
8 - Pitkäjännitteinen, voimakas tahto, eroottinen, kosketuksissa kuolemaan liittyvien asioiden kanssa. Ehdottomuutta tunneasioissa, kriisialttiutta, nautinnonhalu on korostunut.
9 - Itsenäinen, vapaa, älyllinen, antelias, filosofinen, luo isoja asioita. Ehkä hieman pyrkyri-luonne, kiivas, vallanhaluinen.
10 - Suosittu, aliarvioi helposti muita, hyvä huolehtimaan yhteisiä asioista, järkiperäinen. Epäinhimillinen, hidas, vaikea ilmaista tarkoitusperiään muille, tunteeton, itsekäs.
11 - Mukautuvainen humanistinen luonne, tuntee vetoa tieteitä kohtaan, uudistushaluinen, yhdistysihminen, joustava. Ehkä hieman pyrkyri-luonne, halua vaikuttaa muihin, riippuvainen ystävistä.
12 - Idealisti, ei osaa pitää puoliaan, musikaalinen, uskonnollinen, sosiaalista palvelua, tunteellinen, huumorintajuinen. Marttyyri, väärinymmärretty, syrjäänvetäytyvä.
 

Sivun alkuun