MAYA-ASTROLOGIA NUMEROLOGIA
 


UUSI AIKAKAUSI


MAYOJEN PYHÄ TUN-KALENTERI

MAYOJEN PYHÄ TZOLKIN-KALENTERI

MAYA-KULTTUURI


VUOSI 2012 - UUSI AIKAKAUSI

Uusi aikakausi on mahdollisuus, jolloin ihmiset alkavat kommunikoida telepaattisesti ja alkavat elää aikaisempaa enemmän maapallon tietoisuuden kanssa. Nykyinen meno maapallolla tuhoaa yhteenkuuluvuuden ja edesauttaa vääjäämätöntä ihmisille ja eläimille tuhoisaa muutosta maapallon ekosysteemissä.

Uuteen aikaan kuuluu ihmisten keskinäinen veljeys ja rakkaus taiteisiin. Taiteisiin sen vuoksi, että ihminen tehdessään sitä mitä hän rakastaa, hän luo ympärilleen suotuisan rakastavan ilmapiirin, jonka avulla hyvinvointi muiden ihmisten välillä kasvaa. Viha, katkeruus ja sitä kautta myös osa sairauksistamme katoaa tarjoten lapsillemme rakkauden täyttämän aikakauden.

Yhteisestä näkökulmasta katsottuna olemme kaikki lapsia, sisaria sekä veljiä keskenämme, joiden yhteinen tehtävä on saattaa kaikki ihmiset ja kansakunnat yhteen mukaan lukien eri uskonnollisia suuntauksia edustavat uskontokunnat. Yhdistyminen on tärkeää, sillä yhdessä toimien saamme avuksemme ikiaikaisen tiedon kehittää ihmisten ja maapallomme hyvinvointia.

Vuoteen 2012 liittyy suuri määrä odotuksia, joiden avulla ihmiskunta voisi nousta kehityksessä eteenpäin. Kehitys tapahtuu yksilötasolla, laajentuen sen jälkeen ryhmiin, heimoihin ja lopulta kokonaisiin kansakuntiin.

Muutokset ihmisissä saavat aikaan vapautuneen ilmapiirin itsensä kehittämiseen. Tämän ajan työelämässä puhutaan luovasta luokasta, joka odottaa ympäristöltään joustavuutta, kokeilevuutta ja erilaisuuden sietokykyä. Muutos ja muutosprosessissa eläminen johtuvat ihmisten asenteiden ja eettisten arvojen muutoksesta kohti kollektiivista yhteisöllistä mallia hoitaa oman hyvinvoinnin lisäksi myös muiden hyvinvoinnista.

Vanhojen rakenteiden pikkuhiljaa muuttuessa ja murentuessa ihmisten oma luovuus tulee esille. Ihmiset eivät enää pelkästään tee työtä perinteisessä mielessä vain rahan vuoksi vaan myös miettivät mitä tavoitteita he itse omassa elämässään toteuttavat samalla. Humanistinen ajattelu yhdessä luovuuden kanssa nostaa esille ne, jotka kykenevät muuntumaan ja vastaamaan uuden tilanteen vaatimalla tavalla. Ainoastaan tekemällä oikeita ratkaisuja oman elämänsä suhteen tämä on mahdollista.

Tavoitteena on yhdistää kaikki kansat saman luovuutta totettavan profetian taakse tuomaan ihmisille mahdolisuus kaiken kattavaan itsensä kehittämiseen niin tunne kuin mielen tasolla.

Aiheesta lisää:


  MAYOJEN PROFETIA

  13 KUUN KALENTERI - UNILOITSU (ENGLANNIKSI DREAM SPELL)

  NICHOLAS ROERICH, PAX CULTURA-LIIKKEEN PERUSTAJA

  13 KUUN KALENTERIN RAUHANLIIKE

  JOSE ARGUELLES - 13 KUUN KALENTERIN KEHITTÄJÄ

  MAJOR JENKINS - VUOSI 2012 JA MAYOJEN PROFETIA

  CARL JOHAN CALLEMAN - TUN-KALENTERIN MYSTEERIT

  MAYA-ASTROLOGIA - 20 MERKKIÄ, 13 SOINTUA JA AALTOJAKSO

  MAYA-ASTROLOGINEN MAYA-MERKKIEN JA -SOINTUJEN TULKINTA

  VENUS, KUU, AURINKO, LINNUNRATA

  AJANLASKU JA SEN HISTORIA


  MAYA-TIETOUTTA

  UUSI AIKAKAUSI

  Tzolkin

  Vuosi 2012


  TIETOA KALENTERISTA

  Neuvon ja opastan Tzolkinin sekä 13 Kuun-kalenterin käytössä.
  Anneli Leivo
  Puh 040 5444551

  Nyt uutta: Sateenkaari-tzolkin Ajanlaadun & Rytmin TAHDISTIN, 260 suuntaa-antavaa lausetta